Rozmiar Czcionki

Najczęściej Zadawane Pytania

Zapraszamy do udziału w konkursie „Akcja Bezpieczeństwo” Kampanii Kolejowe ABC II! Stwórzcie zespół, wcielcie się w rolę filmowców lub mistrzów plastyki, stwórzcie dzieło pokazujące bezpieczną sytuację na terenie kolejowym i wygrajcie niesamowite nagrody!

logo Kolejowe ABC

Pracę konkursową należy zarejestrować przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.akcjabezpieczenstwo.pl.

Aby zarejestrować pracę, należy:

  • wypełnić wszystkie pola z formularza,
  • w przypadku przygotowania plakatu wgrać plik zdjęciowy, w przypadku filmu – link do pobrania,
  • zaznaczyć wszystkie zgody znajdujące się pod formularzem.
  • wysłać zgłoszenie.

Tak. Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia jest wysyłane na adres mailowy opiekuna grupy wprowadzony w formularzu konkursowym.

Nie. Zgłoszenie rejestrujemy dopiero po zakończeniu prac nad plakatem i filmem. Bez załączników przedstawiających pracę nie ma możliwości zarejestrowania zgłoszenia. W przypadku plakatu załączamy jedno zdjęcie, a w przypadku filmu – link, przez który można pobrać materiał wideo.

Nie. Prace przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.akcjabezpieczenstwo.pl

Nie. Opiekun zespołu biorącego udział w konkursie wysyła zgłoszenie wyłącznie za pomocą formularza. Plakatów ani nośników z filmami nie należy przesyłać na adres organizatora. Zgłoszenia wysłane wyłącznie pocztą tradycyjną na adres organizatora również nie będą przyjmowane.

Film należy przesłać w formacie MPG, MPEG, MOV lub AVI, w jakości full-hd (rekomendowany format 16:9, PRORES, 4K), o maksymalnym rozmiarze 12 GB.

Plakat należy przesłać w formacie JPG, JPEG lub PNG.

Nie. Przyjmowane będą tylko materiały wideo o długości od 1 do 2 minut.

Nie. W związku tym, że prace zostaną wyeksponowane podczas wydarzenia informacyjno-edukacyjnego Kampanii Kolejowe ABC II plakaty muszą mieścić się w podanych formatach. Zbyt małe prace nie będą wystarczająco widoczne na wystawie, a w przypadku zbyt dużego formatu praca może nie zmieścić się w przygotowanej wcześniej przestrzeni wystawowej.

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy plik, który chcemy przesłać, to plik o rozszerzeniu JPG, JPEG lub PNG. Formularz zgłoszeniowy odrzuca pliki zapisane w innych formatach. Po drugie, należy zweryfikować wielkość pliku, który próbujemy przesłać. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB. W takiej sytuacji należy zmniejszyć wielkość zdjęcia do odpowiedniego rozmiaru i spróbować wprowadzić formularz ponownie.

Na adres mailowy opiekuna zespołu podany w formularzu zgłoszeniowym wysyłane jest potwierdzenie przesłania zgłoszenia konkursowego. Jeśli zgłoszenie zostało wysłane, a mail z potwierdzeniem nie dotarł, prosimy o kontakt pod adresem mailowym organizatora: konkurskolejoweabc@partnersi.com.pl. Prosimy o zawarcie w mailu następujących danych: nazwa szkoły, adres szkoły, nazwa zespołu oraz adres mailowy opiekuna (jeśli jest inny niż adres nadawcy maila).

Wszystkie zmiany danych oraz zmiana plików zdjęciowych lub linków do filmów należy wprowadzać przez organizatora konkursu. W każdym przypadku prosimy o kontakt pod adresem mailowym organizatora: konkurskolejoweabc@partnersi.com.pl. Prosimy o zawarcie w mailu następujących danych: nazwa szkoły, adres szkoły, nazwa zespołu, adres mailowy opiekuna (jeśli jest inny niż adres nadawcy maila) oraz informacja jakie dane lub plik chcemy zmienić. Zgłoszenie wysłane powtórnie zawierające tę samą pracę nie zostanie zakwalifikowane. W każdym przypadku do konkursu zakwalifikowane zostanie tylko pierwsze zgłoszenie z danym zdjęciem lub linkiem.

Konkurs jest skierowany do grup uczniów. Zespół musi liczyć minimalnie 5, a maksymalnie 30 osób.

Tak. Wybór narzędzia, którym nagramy materiał wideo, to decyzja zespołu, który tworzy film. Istotne jest, aby był to materiał wideo z dźwiękiem lub bez o długości od 1 do 2 minut w formacie MPG, MPEG, MOV lub AVI, w jakości full-hd (rekomendowany format 16:9, PRORES, 4K), o maksymalnym rozmiarze 12 GB.

Nie. Należy przesłać link do pobrania filmu, zamieszczając film w wirtualnym dysku, np. w Dysku Google lub OneDrive i wygenerować link do filmu. Taki link trzeba podać w odpowiednim polu w formularzu zgłoszeniowym – tak, aby organizator mógł go pobrać.

Z organizatorem można się skontaktować telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 858 74 58, elektronicznie – pod adresem konkurskolejoweabc@partnersi.com.pl, pocztą tradycyjną – pod adresem ul. Belgradzka 8/01, 02-793 Warszawa.

Do wyboru jest jedna z dwóch kategorii – film lub plakat. Jeśli opiekun zespołu prześle nagranie wideo przedstawiające plakat, będzie ono oceniane w kategorii film.

Każda nadesłana praca, niezależnie od kategorii, musi być wykonana przez inny zespół.

W pierwszej kolejności prosimy o weryfikację pliku lub linku przesyłanego w zgłoszeniu. Należy zweryfikować, czy spełniają one wszystkie wymagania zawarte w regulaminie. Następnie należy upewnić się, że wszystkie dane zostały wprowadzone. Jeśli to nie pomoże, prosimy o kontakt pod adresem mailowym organizatora: konkurskolejoweabc@partnersi.com.pl. Prosimy o zawarcie w mailu następujących danych: nazwa szkoły, adres szkoły, nazwa zespołu, adres mailowy opiekuna (jeśli jest inny niż adres nadawcy maila) oraz opis problemu.

Każde zgłoszenie powinno zawierać jeden plakat lub jeden film.

Zespół nie musi składać się z uczniów z tej samej klasy. Można stworzyć zespół składający się z dzieci z różnych klas – np. dzieci uczęszczające razem na świetlicę szkolną lub kółko plastyczne. Uczniowie z jednego zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły i być uczniami z klas I-VI.

Nauczyciel może być jednocześnie opiekunem dowolnej liczby zespołów.

Nie. Konkurs jest skierowany tylko i wyłącznie do uczniów klas I-VI uczęszczających do tej samej szkoły.

W konkursie „Akcja Bezpieczeństwo” nie ma kategorii prac w postaci makiety. Makiety można wykorzystać twórczo np. przy tworzeniu filmu.

Nie. Opiekun musi być członkiem kadry nauczycielskiej danej szkoły podstawowej.

Postać nosorożca Rogatka oraz logo Kampanii Kolejowe ABC II do wykorzystania znajdują się w plikach do pobrania pod formularzem zgłoszeniowym. Rogatek może pojawiać się w pracach w różnej formie np. jako osoba w przebraniu, narysowany w tle, wycięty z kartonu, jako zrzut ekranu na monitorze, wyszyty na ubraniu itp. Rogatka można również znaleźć w spotach Kampanii Kolejowe ABC II, które znajdują się pod linkiem: https://www.youtube.com/@UTKKolejoweABC/featured.

Nie. W regulaminie jest zapis, że praca ma przedstawiać sytuację pokazującą bezpieczne zachowanie przy terenach kolejowych (np. na peronach, w pobliżu torów, przed przejazdem kolejowo-drogowym), a więc każda praca która pokazuje zachowania niebezpieczne będzie pracą nieregulaminową.